Програма президента ФФУ Андрія Павелка "12 цінностей футболу"
^

Програма президента ФФУ Андрія Павелка "12 цінностей футболу"

404
Програма президента ФФУ Андрія Павелка "12 цінностей футболу"
Фото - FootBoom.com

Коли футбол перетворився на пристрасть сотень мільйонів людей, він перестав бути просто грою і став частиною нашого життя. Суспільство живе за своїми законами і встановлює власні правила. Футбол, як соціальний феномен, теж повинен жити за законами і правилами, які забезпечать йому належний розвиток і процвітання.

Той факт, що кількість членів Міжнародної федерації футболу перевищує чисельність країн ООН, свідчить про авторитет футбольних інституцій та визнання футболу важливою частиною глобального соціуму. У нашому мінливому світі футбол як явище обов'язково реагуватиме на найрізноманітніші чинники.

Головне завдання ФІФА, УЄФА, національних асоціацій – передбачити і попередити можливі ризики та загрози розвитку футболу, мати різні варіанти програмних дій на найближчу перспективу для того, щоб захистити довгострокові перспективи.

При всьому своєму потенціалі Україна поки не входить до переліку провідних світових держав, на жаль, в тому числі й у футболі. Відтак, тим більше ми повинні сьогодні не просто дотримуватися загальноєвропейських принципів і цінностей, але бути більш активними та ініціативними. Тільки так можна стати повноправним гравцем у глобальному процесі.

Сучасний футбол вимагає сучасних рішень. Вони не можуть бути сліпим копіюванням успішного досвіду сусідів. Важливий насамперед його аналіз і можливість адаптації до наших економічних і соціокультурних умов.

Фізичне здоров'я і високий рівень життя громадян – необхідні умови для успішної держави. Наша мета – за підтримки ФІФА та УЄФА, спираючись на базові положення основних програмних документів сучасної України: Угоди про асоціацію України та ЄС, Коаліційної угоди Верховної Ради України та Президентської програми «Стратегія-2020», і дотримуючись їх засад та принципів, побудувати Систему управління українським футболом, яка б дозволила розробити і реалізувати Програму розвитку футболу на найближчі роки.

Наша мета – об'єднати зусилля і за рахунок сучасних підходів та процесів стратегічного планування забезпечити стійкий прогрес всіх різновидів футболу, які є основою піраміди спорту вищих досягнень і завжди будуть реальним свідченням ставлення в країні до спорту №1.

В основу діяльності УЄФА закладені 11 базових цінностей, і це число не випадково відповідає кількості гравців у футбольній команді. Ці цінності є основою діяльності організації і допомагають її діалогу зі світом політики, економіки, соціуму та спорту. Очевидно, вірність цим принципам необхідне і для успішної, ефективної діяльності кожної національної федерації.

Ми не просто проводимо паралель між системою футбольних цінностей Європи, що була озвучена президентом УЄФА Мішелем Платіні, й нашими устремліннями в майбутнє. Ми переймаємо успішний досвід наших партнерів-колег і реалізуємо його у Федерації футболу України! Локалізувавши кризові явища, ми зобов'язані перейти до управління на основі системного підходу, стратегії розвитку.

ІНТЕРЕСИ ФУТБОЛУ

При вирішенні будь-якого питання ми в першу чергу маємо керуватись інтересами гри. Футбол – передусім гра, і лише потім – продукт. Спочатку спорт, а потім – бізнес. Дійство первинне, ринок – вторинний.

Презумпція верховенства футболу як гри і як філософії навіть не обговорюється. Кожен знаходить для себе свою пристрасть і своє зачарування у футболі. Це неможливо купити або продати. Ми будемо це захищати.

СТРУКТУРА ПІРАМІДИ І СИСТЕМА ПРІОРИТЕТІВ

На міжнародному рівні автономія спорту відображена в структурі футбольної піраміди. ФІФА, УЄФА, національні асоціації в зв'язці зі своїми колективними членами працюють пліч-о-пліч, намагаючись вирішувати проблеми на місцевому рівні. Це дозволяє уважно й ефективно стояти на сторожі інтересів гри.

ФФУ представляє наш футбол в УЄФА і ФІФА, а також забезпечує організаційну, юридичну та іншу підтримку будь-якого українського суб'єкта, незалежно від того, чи є питання розгляду зовнішнім або внутрішнім. У свою чергу, і кожен суб'єкт повинен поділяти ці принципи та дотримуватися корпоративних правил футбольного співтовариства. Це дорога з двостороннім рухом.

Кажучи про децентралізацію управління, ми будемо стимулювати більшу активність і самостійність місцевих футбольних органів. ФФУ надасть усіляку підтримку всім конструктивним починанням та ініціативам. Ми розробимо заохочувальну систему оцінок і критеріїв роботи обласних і районних федерацій.

При цьому генеральний штаб, і одночасно футбольний парламент України, як і раніше знаходиться в стінах Будинку футболу. І яких би успіхів не досягали наші окремі підрозділи, скажімо, професіональні клуби або ліги, все одно не варто забувати, що силу і вплив футболу забезпечують його автономність і чітка, пірамідальна структура управління. Саме вона гарантує загальну стійкість, починаючи з низових ланок на рівні районних, міських, обласних осередків ФФУ.

ЄДНІСТЬ І КЕРІВНА МІСІЯ

У футболі немає місця диктаторству. Вищі інстанції зберігають за собою управлінську роль, при цьому діючи в дусі загальної згоди. Ми виступаємо за розширення Виконавчого комітету федерації до присутності в його складі представників усіх обласних федерацій. Такий Виконком матиме більше представництво, більш широкий спектр оцінки ситуації і тому працюватиме з більшою ефективністю.

Ми також пропонуємо створити на громадських засадах консультативно-дорадчий орган при Федерації, що складався б із членів всього футбольного співтовариства (управлінців, ключових спонсорів і партнерів, представників ЗМІ та експертів). Його головне завдання – експертний аналіз ключових напрямків розвитку футболу, консультації та рекомендації.

На засіданнях Виконкому ФФУ, у форматі обговорення громадської ініціативи, а також у низці інших напрямків ми залучатимемо до процесу прийняття рішень усі суб'єкти вітчизняного футболу – ліги, клуби, гравців, арбітрів. До їх думки необхідно не тільки прислухатись, їх побажання повинні лягати в основу рішень національної федерації. Зацікавлені ми в більш тісних взаємовідносинах з уболівальниками. Вони та журналісти повинні бути залучені до процесу управління вітчизняним футболом через представництво у профільних комітетах ФФУ.

Інфраструктура та економічні умови в різних регіонах різняться. Сусіднім областям буде доцільно об'єднатися в Міжрегіональні Координаційні Центри, які можуть взяти на себе функції консолідуючого органу всього футбольного господарства певного географічного регіону країни, і яким делегується частина організаційно-управлінських повноважень. Завдання центрів – організаційна, науково-методична та освітня підтримка футболу в областях регіону.

ДОБРОСОВІСНЕ УПРАВЛІННЯ

УЄФА та національні асоціації дотримуються принципів добросовісного управління, яке передбачає відкритість, демократичність, прозорість і відповідальність. Тому футбол і захищає автономність своїх структур, щоб ці органи під керівництвом національних асоціацій виступали в ролі структур, які приймають остаточні рішення з футбольних питань без невиправданого втручання з боку національних урядів. Що, безумовно, не заважає державним органам системно і планомірно надавати допомогу в розвитку спорту номер один.

Футбол відкритий для всіх, хто поважає правила гри і спортивні принципи, але неприступний для тих, хто не вважає своїм обов'язком їх дотримуватися. У цей світ входять за покликом серця, а тому навіть принциповий суперник у ньому – партнер і товариш, а зовсім не ворог. Разом ми – родина, всередині якої виникають дискусії, часом – гарячі, але ми відкриті для діалогу, обміну думками.

Інтереси ФФУ і держави перетинаються у прагненні мати сильний футбол – і як інструмент покращення іміджу, і як частину соціальних програм з пропаганди здорового способу життя та попередження негативних соціальних явищ. Ми мусимо дбайливо ставитися до фахівців, які працюють в дитячо-юнацькому та масовому футболі, створювати нові можливості для їх професійного прогресу.

ЛЮБИТЕЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

Традиції та всенародна любов до гри в м'яч залишаються базисом, на якому ґрунтується футбольне начало. Найпопулярніший вид спорту безпосередньо залежить від дитячо-юнацького та аматорського сектору, у якого немає обмежень за статтю або віком. А професіональний різновид гри – це вже вершина айсберга.

Факторами, що стримують розвиток нашого футболу, є не тільки брак полів і слабка інфраструктура, але і кадровий голод. Гостро не вистачає як кваліфікованих фахівців, так і пристрасних ентузіастів. Ми хочемо ініціювати нові формати підготовки тренерів і суддів для аматорських та юнацьких команд, використовуючи онлайн-технології та дистанційне навчання.

Багато ініціатив на місцях, особливо у віддалених від великого футболу районах, часто залишаються без продовження. Завдання національної федерації разом з обласними та районними – вийти на цей діалог і створити реальні механізми співпраці з місцевим активом, забезпечити всебічну організаційну та інформаційну підтримку.

Також для оцінки і регулювання загальної картини в масовому футболі необхідна не тільки єдина система проведення змагань – ми плануємо створити і підтримувати єдину інформаційно-аналітичну базу, де кожна ліга, турнір, клуб, команда матиме своє веб-представництво на серверах федерації. Тоді розуміння процесів, що проходять у тому чи іншому регіоні, в тому чи іншому аспекті діяльності, буде набагато вищим.

ЗАХИСТ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Будучи головним органом управління національним футболом, ФФУ несе не лише суто спортивну, але й моральну відповідальність за його майбутнє. Ми з вами готуємо і щорічно випускаємо у доросле життя кілька тисяч футболістів. А це гравці, яким не виповнилось 18 років. Необхідно відстояти їхнє право на місце в футболі, окрім всього й оберігаючи від надмірних навантажень, а також різноманітних спокус в юному віці.

Це комплексне завдання, мабуть, одне з найнагальніших у найближчій перспективі. Необхідний більш жорсткий контроль у сфері діяльності футбольних агентів і особлива увага до переходів юних гравців. Крім того, з метою контролю за навчально-виховним процесом підготовки дітей та юнаків ми пропонуємо відкрити «гарячу лінію» для батьків.

Вивчаючи досвід німецьких і англійських колег, ми бачимо, як за наявності спільної з державою продуманої стратегії та чіткої організації, можна підняти залучення населення до футболу до 8-10 відсотків. Наше першочергове завдання – створити можливості для гри у футбол. Зробити його доступним для будь-якого охочого у будь-якому селі чи міському районі.

Більше полів, більше тренерів, більше різнорівневих змагань!

Ми маємо пам'ятати, що розвиваючи дитячий футбол і виводячи його на новий якісний рівень, ми ростимо не тільки нових гравців і тренерів, а й сучасних уболівальників: бізнесменів і меценатів, журналістів і політиків, учених і діячів мистецтва, які, зберігши прихильність футболу, тим чи іншим чином завжди будуть сприяти його пропаганді й розвитку.

ЧЕСНА ГРА І ТОТАЛІЗАТОР

Загроза корупції – одна з найбільших проблем сучасного світу, в тому числі – й сучасного футболу. Захистити футбол від пороку, забезпечуючи чистоту і дух чесної спортивної боротьби, – хіба не в цьому зацікавлені організатори та самі учасники змагань? Хоча б задля самозбереження, бо турніри з підтасованими, заздалегідь відомими результатами не викликають інтересу публіки, а значить, вони є неконкурентоспроможними на футбольному ринку.

Наразі УЄФА, ФІФА та створені ними структури у тісній співпраці з Інтерполом ведуть надактивну боротьбу зі ставками на фіксовані результати матчів, впорядковуючи в тому числі й діяльність букмекерів – додаткове джерело ризику та спокус. Але різного штибу ділки мають чітко усвідомити: немає такого злочину, який неможливо було б розкрити. А тому, займаючись профілактикою і зберігаючи чистоту гри, органи футбольного правосуддя ФФУ в обов'язковому порядку повинні дотримуватись принципу невідворотності покарання.

ФЕЙР-ПЛЕЙ У ФІНАНСАХ

Фінансовий fair-play – норма футбольного господарювання, що вже стала реальністю. Нашим клубам у єврокубкових турнірах доводиться нелегко, вони перебувають в нерівних умовах з головними суперниками. Такі статті доходів, як продаж прав на телетрансляції, виручка від реалізації абонементів, квитків і атрибутики, у нас на порядки менші, ніж у провідних футбольних державах, а от витрати – приблизно рівні.

Ми повинні здувати пилинки з наших клубів, що працюють у нестандартних умовах, позаяк вони дійсно роблять велику справу – у такий час вкладають гроші у футбол! Ми зробимо все, щоб наш чемпіонат і команди втрималися на плаву, хоча розраховувати на щось від держави зараз зайве. Футболу як ніколи потрібні спонсори, що в дитячо-юнацькому, що в професійному секторі. Але інвестиції приходять туди, де забезпечені прозорість і ефективність. Тому саме час активізувати роботу Прем'єр-лізі, яка зобов'язана в короткі терміни продемонструвати новий підхід.

Ми ініціюємо організацію Консультаційної програми з маркетингу для всіх суб'єктів футбольного співтовариства, в рамках якої буде запропонована система семінарів з бізнесу, маркетингу та PR, сучасних технологій та роботи з уболівальниками. Будуть розроблені практичні рекомендації для відповідних служб клубів. Цікавим є й досвід закріплення за кожним із регіонів відповідального комісара з маркетингу.

Потрібно ще раз уважно проаналізувати наші потенційні можливості в рамках з співробітництва з ФІФА та УЄФА. ФФУ далеко не вичерпала весь креатив, який міг би лягти в основу нових проектів, що фінансуються міжнародними футбольними інституціями. Настільки ж важливо зупинити неконтрольовані й хаотичні процеси усередині федерації, завершити розслідування всіх звинувачень на її адресу, навести порядок з платіжним балансом. І, звичайно, максимально прозоро поінформувати про це громадськість.

НАЦІОНАЛЬНІ ЗБІРНІ ТА КЛУБИ

Гра на рівні національних збірних і професіональних клубів – надважливі та обов'язкові складники сучасного футболу. ФФУ зацікавлена в підтримці балансу між обома цими секторами, адже від них безпосередньо залежить прогрес футболу в загальнонаціональному масштабі.

Уболівальнику аж ніяк не байдуже, як виступають на міжнародній арені збірні команди України, яких успіхів вони досягають. І насамперед – головна національна збірна. Її результати є мірилом стану вітчизняного футбольного господарства. Її інтереси зобов'язані враховувати всі без винятку члени нашої футбольної сім'ї.

Клубні змагання за своєю природою більш масові й, маючи чітку періодичність та традиційну для футболу структуру, викликають не менший інтерес у публіки. Враховуючи особливу ситуацію, в якій ми сьогодні працюємо, й у зв'язку з загрозою зникнення з футбольної карти країни команд і клубів, федерації та лігам необхідно розробити програму допомоги та солідарності.

Мова йде про комплекс превентивних та захисних заходів і механізмів щодо збереження головних змагань, котрі мають маркетингову цінність – турніру Прем'єр-ліги та першостей ПФЛ, де кількість учасників має бути достатньою для цілісності спортивного змагання та збереження географії футболу. Відбудовувати заново структуру проведення чемпіонату буде важче і довше.

ПОВАГА/RESPECT

Футбол годі уявити без поваги до гри, її правил, цілісності, різноманіття, благородства, здоров'я гравців, до суддів, суперників та вболівальників. У футболі немає місця расизму та ксенофобії, жорстокості та допінгу. Футбол об'єднує людей і змушує їх забувати про відмінності. Будь-які форми дискримінації неприйнятні. Ми не можемо терпіти насильства ні на полі, ні на трибунах. Футбол має служити позитивним прикладом для суспільства.

Мені імпонує те, що в нашому Будинку футболу немає заборонених для обговорення тем – це і є яскравий приклад відкритості та прозорості в роботі ФФУ. Проте рівень суперечок, тон дискусій повинен залишатися в рамках поваги до всіх. Чвари та скандали шкодять всім нам – від управлінця до вболівальника. Тільки при доброзичливій, дружній атмосфері на наші стадіони люди почнуть приходити родинами.

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СПОРТУ І ПРИРОДА ФУТБОЛУ

Як член родини УЄФА наша національна асоціація ратує за захист європейської моделі спорту.

Усупереч загальноприйнятій думці, європейський спорт і футбол зокрема майже повністю базується на добровільній основі, а 99% спортивних клубів і організацій є некомерційними. Саме ці ентузіасти підтримують крихкий баланс, необхідний для того, щоб спортивні цінності безперервно передавалися новим поколінням.

УБОЛІВАЛЬНИК

Події минулого року відкрили нам відповідальний і патріотичний образ українських фанів, які стали символом національної єдності та гідності.

Настав час відновити справедливість стосовно вболівальників і створити повноцінний всеукраїнський фан-клуб з усіма необхідними атрибутами, із застосуванням сучасних технологій, використовуючи можливості вітчизняних ЗМІ та компаній-партнерів.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ

Представлені вище цінності футболу тотожні практично всім ключовим напрямкам роботи ФФУ, які сьогодні потребують модернізації та нових перспектив.

Управління та маркетинг, ресурси та інфраструктура, дитячий і масовий футбол, професіонал і вболівальник – це наші пріоритети і основа для розвитку.

Сьогодні ми повинні закласти фундамент Системи взаємодії всіх сторін на основі перетину інтересів. Необхідно зв'язати і показати переваги спільних зусиль держави та федерацій, уболівальників і бізнесу, клубів і ЗМІ в різних формах і варіаціях. Тоді відбудеться об'єднання ресурсів, і дії кожного будуть підтримуватися і доповнюватися за рахунок один одного.

Продумана стратегія розвитку, ефективна система управління і натхненне покоління – це бажані показники успішності нашої роботи. Тут представлено загальне бачення першочергових цілей і завдань, які в кожному із зазначених сегментів будуть визначені і досягнуті відповідно до місії федерації.

Наша команда має досвід і енергію – якості для руху вперед. Визначені вектори – далі ми будемо йти разом, кожен наш крок буде виваженим і послідовним. Попереду велика робота, в надважких політичних і економічних умовах, коли країна протистоїть зовнішній військовій агресії. Коли на карту поставлено питання суверенітету і незалежності.

Ми вчимося жити в нових реаліях, але не починаємо життя з чистого аркуша. У нас є традиції, унікальні ініціативи та напрацювання, є кадровий потенціал. Разом ми повинні мобілізувати зусилля, використати всі свої можливості, вплив і авторитет для того, щоб наша оновлена нація змогла самореалізуватися в світовому і європейському співтоваристві, і, насамперед, за допомогою футболу.

Об’єднаймося заради футболу!

Оцените
Поделитесь
Источник: ФФУ

Оставили комментарии на форуме: loading


Оставить комментарий на форуме